داغترین‌ها: #انتخابات

تریلیر بازی

129
فیزیوتراپی دراصفهان
درمان قوس زیاد گردن
دکتر قولنج
dr gholenj
اگر جلو بودن سر وگردن بهبود نیابد، ممکن است موجب التهاب رباط‌ها ، ماهیچه ها و و صدمه هایی هایی مانند آرتروز و زیاد شدن خمیدگی ستون فقرات ‌شود. امروزه خمیدگی گردن در نسل جدید بزرگسالان که مرتبا گردن خود را برای استفاده از وسایل الکترونیکی خم می‌کنند, بیشتر دیده می‌شود.
ادامه :
https://drgholenj.com/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b1/
drgholenj
drgholenj 0 دنبال کننده