• 213

    کمانش مهاربند: بررسی انواع کمانش مهاربند (موضعی و کلی، الاستیک و غیر الاستیک ، خارج و داخل صفحه بادبند)

    مفهوم کمانش،عوامل موثر برآن و انواع کمانش مهاربند (موضعی و کلی، الاستیک و غیر الاستیک ، خارج و داخل صفحه بادبند) برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art67


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی