چطور دستانمان را کشیده تر نشان دهیم؟

9
یکی از راههای کشیده تر نشان دادن دستها استفاده از انگشترهای کشیده و تمام انگشتی است. این انگشترها از طرحهای مدرن و جدید انگشترها است که طرفداران زیادی در میان جوانان دارد. به همین منظور سری به سایت دکوریکور بزنید و مجموعه ای از جدیدترین و خاص ترین انگشترها را مشاهده نمایید.
مشاهده و خرید انگشتر کشیده برگ رومی با نگینهای اتریشی:
https://decoricor.com/product/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c-r893/