داغترین‌ها: #انتخابات

تصريح ابن عساکر عالم سنی مذهب بر صحت حديث ام سلمه که گفت اهلبيت فقط و فقط پنج تن آل عبا هستند

201
تصريح ابن عساکر عالم سنی مذهب بر صحت حديث ام سلمه که گفت اهلبيت فقط و فقط پنج تن آل عبا هستند
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده