داغترین‌ها: #انتخابات

چرا نباید به مقدسات اهل سنت اهانت کرد ؟ آیا لعن علنی مخالفین اهلبیت جایز است ؟

131
چرا نباید به مقدسات اهل سنت اهانت کرد ؟ آیا لعن علنی مخالفین اهلبیت جایز است ؟
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده