به کجا چنین شتابان 7

23
سریال - به کجا چنین شتابان 7 - به کارگردانی ابوالقاسم طالبی - 1388 - ق 18 و 19 و 20 - قصهٔ جوانی است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند .
sahan
sahan 6 دنبال کننده