ساخت بازی اندروید بدون کدنویسی

250
ساخت بازی اندروید در 5 دقیقه بدون کدنویسی, بدون نیاز به کامپیوتر و فقط با گوشی/آدرس http://yon.ir/KmSnv