در قضيه فدک ابوبکر شهادت ام ايمن صحابی بهشتی و رباح غلام پيامبر را که صحابی هم بود رد کرد

171
در قضيه فدک ابوبکر شهادت ام ايمن صحابی بهشتی و رباح غلام پيامبر را که صحابی هم بود رد کرد
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده