در قضيه مخالفت اصحاب با اجرای دستور پيامبر در يوم الخميس برخورد زنان پيامبر با اصحاب خاطی چه بود ؟

143
در قضيه مخالفت اصحاب با اجرای دستور پيامبر در يوم الخميس برخورد زنان پيامبر با اصحاب خاطی چه بود ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده