رسول خدا به خاطر قطع وحی بارها قصد خودکشی داشت - روایت صحیح بخاری

141
رسول خدا به خاطر قطع وحی بارها قصد خودکشی داشت - روایت صحیح بخاری
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده