آيا روايت تير کشيدن از پای اميرالمومنين عليه السلام در کتب شيعه سند معتبر دارد ؟

135
آيا روايت تير کشيدن از پای اميرالمومنين عليه السلام در کتب شيعه سند معتبر دارد ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده