• 354

    فیلم زیبا از درون زمین تا بیرون از کهکشان

    شما 1 نفر از 7 میلیارد انسان بر روی 1 سیاره از 8 سیاره در مدار یک ستاره در 1 کهکشان از 2 هزار میلیارد کهکشان در کیهان هستید... همین..!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی