• 31

    قوانین فسخ معامله ملک

    یکی از سختی های فسخ معامله مشارکت در ساخت، هزینه هاییست که از ابتدای پروژه عمرانی انجام شده و باید در زمان فسخ مشخص شوند. توصیه می شود تا در زمان انجام چنین معاملاتی به جای حق فسخ، ضمانت های اجرایی را لحاظ کنید. در چنین حالتی دیگر امکان فسخ معامله ملک به شکل یک طرفه و یا بدون رای دادگاه وجود ندارد. اگر می خواهید با شرایط فسخ معامله ملک آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم. https://ecomelk.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی