• اختراع چکشی که با شست دست مهربان است

    یک مخترع به نام "مایکل یانگ" یک چکش مکانیکی اختراع کرده است که نیاز به استفاده از دست برای نگه داشتن میخ را از بین برده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی