• مهارت زندگی 3

    شاید بعضی وقتا موافق باشم که تصویربدی ازخودم تو زمین نشون می دهم چون من خیلی جدی ام اما اگر منو می شناختی ، اگه دوستم بودی یا نزدیک به من زندگی می کردی.اگریه روز روباهم بگذرونیم می فهمی که من ازباختن متنفرم.....شما چه طور...... Telegram.me/academymahartzendegi www.mahartzendegi.ir Telegram.me/shadivservat

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی