صحبت‌های مدیرعامل ایران خودرو با قطعه سازان

309
صحبت های مهم مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست صمیمانه با قطعه سازان:
عهد می بندیم با هم، تخریب قطعه ساز علیه قطعه ساز و خودروساز ممنوع
1 سال پیش
IMN-ir
IMN-ir 0 دنبال کننده