• 122

    کارتون بامزه بوبا - آتش نشان

    در این قسمت از کارتون بوبا , بوبا در یک موزه آتش نشانی کاوش می کند ، آتش نشانی را آزمایش می کند روی کلاه ایمنی تلاش می کند و حتی به یک آتش نشان واقعی تبدیل می شود که دوستان خود را از یک ترفند واقعی نجات می دهد!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی