آيا شهادت امام حسين عليه السلام عمل اختياری بود يا از جانب خداوند مقدر شده بود ؟ - استاد محمدی

169
آيا شهادت امام حسين عليه السلام عمل اختياری بود يا از جانب خداوند مقدر شده بود ؟ - استاد محمدی
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده