• 260

    انتخاب رشته و موضوع نظام وظیفه برای آقایان

    در این جلسه در رابطه با پشت کنکور ماندن یا انتخاب رشته برای آقایان توسط استاد افشار توضیح داده می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی