آیا تکان دادن بدن حين تلاوت قرآن اشکال دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت

153
آیا تکان دادن بدن حين تلاوت قرآن اشکال دارد؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت
6 ماه پیش
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده