ویدیویی از جزایر هاوایی

52
مجمع ‌الجزایر هاوایی (Hawaii) در اقیانوس آرام ، ایالت پنجاهم کشور آمریکا است. پایتخت و شهر مهم آن هونولولو است. طول نواری که مجمع ‌الجزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد ۳۳۰۰ کیلومتر است.
هشت جزیره اصلی هاوایی اوآهو ، مائوئی ، کائوآئی ، لانائی ، مولوکای ، نیهاو و کاهولاوی هستند. بزرگ‌ترین این جزیره‌ ها جزیره هاوایی با وسعت ۸۱۵۰ کیلومتر مربع و کوچک‌ترین آن‌ها جزیره غیرمسکونی کاهولاوی با ۱۲۵ کیلومتر مربع وسعت است. برای جلوگیری از سردرگمی ، اغلب از عنوان جزیره بزرگ (بیگ آیلند) برای اشاره به بزرگترین جزیره استفاده می‌شود تا آنرا از ایالت هاوایی متمایز کنند.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده