فیلم هندی جادی سردار Jaddi Sardar زیرنویس فارسی

303
فیلم جادی سردار (Jaddi Sardar) یک سوء تفاهم بین یک پدر و مادر باعث می شود تا دو برادر در مقابل هم قرار گرفته و اتفاقاتی رخ دهد که زندگی این دو برادر تحت تاثیر قرار می گیرد و…
Milad Beiki
Milad Beiki 93 دنبال کننده