• 812

    بی انگیزه شدن در پروسه کنکور استاد افشار

    چی میشه که ما بی انگیزه میشیم و شل می خوانیم؟ چی میشه از آزمون ها جا می مانیم؟ استاد افشار توضیح می دهد..

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی