• 659

    بی انگیزه شدن در پروسه کنکور استاد افشار

    چی میشه که ما بی انگیزه میشیم و شل می خوانیم؟ چی میشه از آزمون ها جا می مانیم؟ استاد افشار توضیح می دهد..


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی