• 264

    چسبی برای ترمیم شیشه‌های شکسته

    شیشه‌های شکسته شده با کمک چسبی قدرتمند به راحتی قابل ترمیم و بازسازی است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی