• عاقبت لجبازی

    برای موفقت در امور زندگی نباید هیچ وقت لجازی کنیم لجازی می تواند بسیاری از فرصتهای جلو چشم را از فرد بگیرد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://bahrampishgir.blog.ir/ مراجعه نمایید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی