• 164

    عاقبت لجبازی

    برای موفقت در امور زندگی نباید هیچ وقت لجازی کنیم لجازی می تواند بسیاری از فرصتهای جلو چشم را از فرد بگیرد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://bahrampishgir.blog.ir/ مراجعه نمایید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی