• 197

    آموزش حسابداری رایگان - تراز آزمایشی

    آموزش حسابداری رایگان - تراز آزمایشی از گزارشات مهم در حسابداری ارائه تراز آزمایشی است که در قالب دو ستونی ، چهار ستونی و شش ستونی مورد استفاده است . در این کلیپ آموزش حسابداری رایگان به آن پرداخته می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی