فیلتر کردن یک مقدار در چندین Sheet اکسل (ماکرونویسی)

293
جهت دسترسی به سایر آموزش های ما پیشنهاد میکنم از وبسایت های زیر دیدن فرمایید :
http://excellearn.ir
http://blog.excellearn.ir
http://Masoudhosseini.Com
excellearn
excellearn 0 دنبال کننده