• 89

    محرم امسال نشان داد کارها را باید هیأتی انجام داد

    محسن پویانفر گفت: به کارهای نامنظم می‌گفتند هیأتی، ولی محرم امسال نشان داد که اتفاقا کارها را باید هیأتی انجام داد تا منظم و منطبق بر پروتکل باشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی