• 602

    سم دافع آنی و بسیارقوی مهاجم ترین عقرب ها - پیگانیک

    عقرب ها موجوداتی هستند که دارای نیش و زهر کشنده می باشند و این زهر برای انسان بسیار خطرناک بوده و حتی منجر به مرگ انسان می گردد. به همین دلیل وجود این موجودات در هر محیطی بسیار خطرناک است که البته ما راهی برای در امان ماندن از این موجودات برای شما پیدا کرده ایم. سم کشنده پیگانیک سم مختص از بین بردن عقرب است که عملکردی فوق العاده دارد و به آسانی و سرعت عقرب ها را از پای در می آورد. 09145562020- 04432251817 - www.ariasam.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی