• 982

    دریافت کارنامه اولیه کنکور 98

    بعد از برگزار شدن کنکور سراسری همهداوطلبان کنکور منتظر انتشار کارنامه اولیه کنکور سراسری هستند . کارنامه اولیه کنکور سراسری حاوی اطلاعات فردی و تحصیلی ، میزان درصد دروس داوطلب ، رتبه و تراز او به همراه وضعیت مجاز بودن به انتخاب رشته دوره روزانه و غیر روزانه است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی