• 422

    سطوح انرژی و تاثیر آن در میزان ثروت

    راه نهان دستیابی به ثروت . تفاوت انسانهای ثروتمند با سایر انسانها چیست؟ آنها فقط به دلیل نگرش متفاوت خود در سطح بالاتری از انرزی قرار دارند و همین سطح انرژی آنها است که باعث می شود ثروت و فراوانی به سوی آنها روانه شود


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی