سطوح انرژی و تاثیر آن در میزان ثروت

484
راه نهان دستیابی به ثروت . تفاوت انسانهای ثروتمند با سایر انسانها چیست؟ آنها فقط به دلیل نگرش متفاوت خود در سطح بالاتری از انرزی قرار دارند و همین سطح انرژی آنها است که باعث می شود ثروت و فراوانی به سوی آنها روانه شود
RaheNahan
RaheNahan 0 دنبال کننده