• 822

    آخرین مصاحبه مسعود جهانی در ایران و خبر مهاجرت او و تکلیف هوروش بند

    مسعود جهانی قبل از رفتن در مصاحبه با موسیقی ما به خیلی از سوالات راجب رفتنش و همکاری های او ببا هوروش بند و دیگر افراد را مشخص میکند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی