• 301

    کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار آقای کرمی

    کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار آقای کرمی فیلم رضایتمندی جناب آقای کرمی بیمار ایمپلنت دندان، که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان از استان زنجان به کلینیک ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی مراجعه نموده اند و ایمپلنت دندان های خود را در این کلینیک انجام داده اند. [ ایمپلنت دندان](https://drsojodi.com/all-about-implant) https://drsojodi.com/dental-implant-patient-11-06-2019 کاشت ایمپلنت دندان - دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی