• 48

    چرا عزرائيل با قبض روح افراد بستگانشان را داغدار می کند و چرا خودشو مقصر نميدونه ؟

    چرا عزرائيل با قبض روح افراد بستگانشان را داغدار می کند و چرا خودشو مقصر نميدونه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی