• 129

    کنایه علی ضیا به سیستم وام دهی بانک ها

    کنایه سنگین علی ضیا به سیستم وام دهی بانک ها

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی