• 118

    شرعه ی فردوسیان (۳۱)

    «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» مؤلف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سؤالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ‌ها در قالب سریال تصویری، ارائه می‌شود. این مجموعه‌ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است. حاج فردوسی در این قسمت، به این سؤال پاسخ دادند: 38. نمونه های دیگری از «دعوت به خود در اعتقادات» را بیان فرمایید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی