• 146

    نحوه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

    همه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته از میان یک یا تمامی دوره های روزانه ، غیر روزانه و دانشگاه آزاد شدند می توانند در انتخاب رشته دکتری علوم پزشکی شرکت کنند .

    23 مرداد 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی