• 440

    کتک خوردن آمریکایی توسط دو ایرانی در دوبی

    حمله مرد آمریکایی به دو ایرانی در دوبی با کتک خوردن وی خاتمه یافت. مهاجم که با شلوارک وارد مغازه دو جوان ایرانی شده بود، مدام می گفت فورا خلیج فارس را ترک کنید! اینجارو دیگه باید گفت ناز شستشون!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی