• کتک خوردن آمریکایی توسط دو ایرانی در دوبی

    حمله مرد آمریکایی به دو ایرانی در دوبی با کتک خوردن وی خاتمه یافت. مهاجم که با شلوارک وارد مغازه دو جوان ایرانی شده بود، مدام می گفت فورا خلیج فارس را ترک کنید! اینجارو دیگه باید گفت ناز شستشون!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی