• 82

    جلوگیری پلیس از سقوط کودک 5 ماهه در روسیه

    وقتی پلیس در روسیه مانع از انداختن بچه ۵ ماهه توسط پدر بی رحم بعد از دعوا با مادر بچه از طبقه سوم به پایین می‌شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی