تغییر رنگ در برنامه فلزیاب تصویری
  • تغییر رنگ در برنامه فلزیاب تصویری

    فلزیاب تصویری راداری لیزری یا فلزیاب تصویری که با مادون قرمز عمل مینماید از دسته فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری میباشد که مدار ان طبق اصول رادار و ازنوع رادار زمینی دستی با پردازشگر تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد فلزیاب تصویری لیزری برای این که بتواند توان عملیات جستجو با مادون قرمز را برای تفکیک داشته باشد باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و این به خاطر این است که مادون قرمز یا لیزر دارای تشعشع از وضعیت الکترومغناطیس خود میباشد و این ارزیابی یا تشخیص و دریافت مادون قرمز مربوط به هدف اصلی یا طلایاب یا نقره یا مس یا روی یا برنزو نیکل و الومینیم و ... طبق اصول فرکانس ارزیابی می شود در اصل یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان جدا سازی و تفکیک علائم بازگشت شده از مادون قرمز را برای تفکیک دارا میباشد یا تشعشع مادون قرمز در دسته فرکانس قابل ارزیابی در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی