فیلم مار زنگی 2019 زیرنویس فارسی

38
درباره مادر تنهایی است که بعد از اینکه دخترش توسط مار زنگی گزیده می شود، مجبور می گردد تا کمک یک زن اسرارآمیز را بپذیرد؛ اما به زودی متوجه می شود که وارد معامله ای ترسناک و غیر قابل تصور با شیطان شده است...
Milad
Milad 417 دنبال کننده