• علفکش واچ_Watch_ ریشه کن کردن علف هرز پهن برگ مزرعه کلزا

    واچ Watchعلف کشی سیستمیک، انتخابی و پس رویشی از خانواده شیمیایی Pyridine carboxylic acid می باشد که توسط Biesterfeld یونان تولید شده و برای کنترل برخی علف های هرز پهن برگ مزارع کلزا توصیه شده است. این علف کش پس از سمپاشی از طریق برگ ها و ریشه های علف های هرز جذب شده و به سایر اندام های گیاه انتقال یافته و باعث مرگ علف های هرز میگردد. وقوع بارندگی 6 ساعت بعد از سم پاشی تاثیری بر کارایی این علف کش نخواهد داشت. سایت: www.ariasabz.com تماس: 09142973005 و 09354406776

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی