• فلزیاب سه بعدی

    فلزیاب پیشتاز فلزیاب جویندگان اسیا فلزیاب تریشورز فلزیاب لیزری فلزیاب تفکیک دار گنج یاب حرارتی گنج یاب اسکنر ماهواره ای کار فلزیاب سه بعدی یا عملکرد فلزیاب تصویری سه‌بعدی در تمامی نرم‌افزار‌های فلزیاب تصویری به‌صورت یک کلید سه‌بعدی (3M) وجود دارد که کار کلید سه‌بعدی برای تغییر حالت تصویر لکه‌رنگ مسطح فلزیاب تصویری به حالت سه‌بعدی (3D) می‌باشد و کار کلید سه بعدی فلزیاب تصویری برای این است که بتوان تفاوت بین لکه‌رنگ‌ها برآمده یا قله‌ای که از بالاترین علائم دریافت شده از هدف اصلی یا طلا می‌باشد مشخص گردد؛ تصویر سه بعدی (3M) را در تصویر لکه‌رنگ فلزیاب تصویری بعد از فیلتر نمودن یا تغییر در تنظیمات برنامه نرم‌افزار تصویری به انجام رسانده تا در صورتی‌که هدف اصلی یا طلا با لکه رنگ دیگر ظاهر گردد تفاوت آن‌را بدست آورید. فلزیاب سه‌بعدی نمودن تصویر لکه‌رنگ برای مشخص نمودن ابعاد منظم لکه‌رنگ نیز می‌باشد که با سه‌بعدی نمودن یک لکه‌رنگ منظم در حالت سه‌بعدی نیز منظم باقی می‌ماند و از این طریق در فلزیاب تصویری با تصویر سه‌بعدی می‌توان لکه رنگ آشکار گردیده منظم در حالت مسطح را تشخیص داده که متعلق به هدف اصلی است یا از دیگر منابع می‌باشد یا لکه رنگ متعلق به هدف اصلی در حالت سه بعدی نیز دارای وضعیت منظم باقی می‌ماند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی