سریال منتخب قسمت 6 زیرنویس فارسی

4
سه پزشک که مصمم به آوردن واکسنی به محل دوردست پانتانال هستند ، با یک شفابخش روحانی آشنامی شوند و بیشتر به اسرار آیین وی کشیده می شوند.
Milad Beiki
Milad Beiki 79 دنبال کننده