• 104

    صحبت های همسر خلبان اوکراینی که در سانحه هوایی جان باخت

    صحبت های همسر خلبان اوکراینی که در سانحه هوایی جان باخت/ از او خواهش کردم پرواز نکند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی