هواشناسی - ماندگاری هوای سرد تا ۵ روز آینده در کشور

56
به گزارش سازمان هواشناسی بر اساس نقشه‌های این مرکز در پنج روز آینده در قالب مناطق کشور هوای سرد ماندگار خواهد بود.
Milad
Milad 418 دنبال کننده