ساعت هوشمند اسکاگن

332
فالستر 3 در برابر آب مقاومت بالایی دارد و براحتی می توان با آن شنا کرد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده