داغترین‌ها: #انتخابات

۳ شرطی که در تعیین مهریه باید رعایت کنیم

312
ماليت داشتن مهریه
اولین موردی که در تعیین مهریه باید رعایت کنیم مالیت داشتن یا مال بودن مهریه تعیینی است به عبارت ساده تر چيزی را می توان مهريه قرار داد که امکان خريد و فروش آن وجود داشته باشد و در جامعه ما به ازاء مالی داشته باشد و افراد حاضر باشند برای آن هزینه پرداخت کنند به عنوان مثال هوا یا یک کیلو بال مگس یا قابليت خريد و فروش ندارد.
dadshid
dadshid 0 دنبال کننده