• 153

    ۳ شرطی که در تعیین مهریه باید رعایت کنیم

    ماليت داشتن مهریه اولین موردی که در تعیین مهریه باید رعایت کنیم مالیت داشتن یا مال بودن مهریه تعیینی است به عبارت ساده تر چيزی را می توان مهريه قرار داد که امکان خريد و فروش آن وجود داشته باشد و در جامعه ما به ازاء مالی داشته باشد و افراد حاضر باشند برای آن هزینه پرداخت کنند به عنوان مثال هوا یا یک کیلو بال مگس یا قابليت خريد و فروش ندارد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی