داغترین‌ها: #انتخابات

عوامل موثر در ايجاد درد گردن

260
بسیار مهم است که هنگام انجام دادن فعالیت های روزمره، از عضلات بدن براساس قدرت و توانایی شان انتظار داشته باشید و فشار بیش از حد بر آنها وارد نکنید. زمانی که می خواهید کاری بیشتر از توان عضلات انجام دهید نیز قبل از آن حتما باید عضله مورد نظر را تقویت کنید. بسیاری هم تصور می کنند هیچ فشاری بر عضلات گردن وارد نمی شود و در نتیجه تقویت این عضلات را مهم نمی دانند.افراد در جوامع شهری معمولا عضلات ضعیفی دارند و در نتیجه زمانی که کاری انجام می دهند و بیش از ظرفیت عضلات از آن انتظار دارند، درد و ناراحتی هم برایشان ایجاد می شود. مثلا می توان خانم خانه داری را تصور کرد که فعالیت سنگینی انجام نمی دهد و به این گونه کارها عادت ندارد، اما روزی شیشه های خانه را پاک می کند که این کار به نیروی زیادی نیاز دارد. در نتیجه طبیعی است که پس از آن، با دردهای ناحیه گردن و شانه ها مواجه شود.