• 317

    تولید کوچک ترین چراغ قوه دنیا به اندازه بند انگشت

    ابزار و وسایل کوچک همیشه جذاب بوده اند و این بار تولید کوچک ترین چراق قوه دنیا در ابعاد یک بند انگشت که نور مناسبی دارد، جلب توجه کرده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی